sm md lg xl

Nieuwe bouwbesluit

Een van de eisen die worden gesteld aan materialen in vluchtroutes is dat deze moeilijk brandbaar moeten zijn. Dit is zowel onder Bouwbesluit 2003 als 2012 het geval.

Woongebouwen

De brandvoortplantingsklasse voor materialen in besloten verkeersruimte van woongebouwen moet voldoen aan klasse B conform de NEN-EN 13501-1. De deuren die in deze ruimten uitkomen dienen dus ook te voldoen aan brandklasse B of 2.

Testmethode

Het voldoen aan brandklasse B of 2 van een materiaal wordt getoetst middels testen conform de NEN-EN 13501. Deze worden uitgevoerd door onafhankelijke toetsende instanties (notified bodies). Bij de test voor brandklasse B wordt de branduitbreiding over een oppervlakte getest door gedurende 30 seconden een brander tegen het materiaal te plaatsen. De branduitbreiding over het oppervlakte en de hoeveelheid warmte wordt geproduceerd door het te testen materiaal bepaalt of het materiaal kan voldoen.

Brandwerende deuren

Brandwerende deuren bestaan veelal uit HPL-toplagen. De standaard toplagen die worden aangebracht voldoen niet aan de brandklasse B. Eén van de eisen van de hoogste brandklassen is dat de materialen een zeer geringe vuurbelasting dienen te bezitten. Materialen zoals beton, glas, staal, (kalkzand)steen en gipsbeton voldoen aan die eis. Daloc deuren zijn van staal en zijn op zijn minst voorzien van Brandklasse B.