sm md lg xl

Achter één van deze deuren is brand geweest. Kunt u zien achter welke?

Bij brand is de belangrijkste taak van een woningtoegangsdeur ervoor te zorgen dat het vuur en gevaarlijke brandgassen zich niet verspreiden. De twee deuren hieronder zijn identiek. Het zijn Daloc-veiligheidsdeuren van Zweeds fabricaat. Maar achter één van deze deuren heeft een grote uitslaande brand gewoed. Toch zou je dat aan de buitenkant niet zeggen. De reden is dat de veiligheidsdeuren van de Daloc een brand minstens 30 minuten tegenhouden. Dat is een tijdsduur die zowel levens als eigendommen helpt sparen en voorkomt dat de brand zich verspreidt naar de rest van het gebouw.

De vraag is dus: achter welke deur heeft brand gewoed?

Dat is moeilijk te zien en dat betekent bescherming, zowel voor u als voor uw woning.

Mooi, achter deze deur heeft geen brand gewoed. Bij een brand in een ander deel van het gebouw zijn alle bewoners veilig, doordat de veiligheidsdeuren van Daloc gedurende ten minste 30 minuten bescherming bieden tegen hete brandgassen en vuur.

Tips bij een beginnende brand:

Is er brand in het appartement van de buren en staat er rook in de vluchtweg?

Ga niet naar een vluchtweg die vol staat met rook. De rook is zeer giftig en al na een paar maal inademen bestaat de kans buiten bewustzijn te raken. Blijf in plaats daarvan in uw appartement en bel 112. Dan weten de hulpdiensten dat u in uw appartement bent. Wacht daar in uw appartement waar de hulpdiensten u het gemakkelijkst kunnen redden, bijvoorbeeld bij de balkondeur of het raam.

Is er brand in uw appartement?

Sluit het vuur in in de kamer waar de brand woedt als u deze niet kunt doven. Ga naar buiten en doe de woningtoegangsdeur achter u dicht. Gebruik de trap als vluchtroute, gebruik niet de lift. Als u de brand in de flat insluit, verspreiden de brand en de giftige rook zich minder snel.

Zo beschermt een Daloc-deur bij brand

Is bestand tegen een temperatuur van

900°C

Beschermt ten minste gedurende

30 min

De gemiddelde temperatuurstijging is niet hoger dan

140°C

Achter deze deur heeft een grote uitslaande brand gewoed. Maar noch brand noch brandgassen hebben zich naar de rest van het pand verspreid. Dat een veiligheidsdeur van Daloc een dergelijke goede brandbeveiliging biedt, is te danken aan het ontwerp van de deur.

Deurblad en kozijn zijn gemaakt van onbrandbare materialen, zoals staal en een steenwol. Maar dat is niet genoeg. Onze deuren hebben een reeks testen ondergaan bij onafhankelijke instituten. Ze voldoen aan alle toepasselijke wettelijke eisen en zijn gecertificeerd voor bescherming gedurende ten minste 30 minuten tegen hete brandgassen en vuur. Dit zijn drie belangrijke zaken die worden getest:

1. Bescherming tegen steekvlammen

In een grote uitslaande brand kan de temperatuur oplopen tot meer dan 900 graden, wat voor een extreme belasting zorgt. Een onjuist vormgegeven deur kan bij deze temperaturen buigen of barsten, wat tot spleten leidt waar zogenaamde steekvlammen doorheen kunnen dringen. Daardoor kan ook de kant waar het niet brandt vlam vatten. Dat gebeurt niet bij een deurset van Daloc.

2. Deze mag niet te heet worden

De deur moet zodanig geïsoleerd zijn dat hij zelf niet te heet wordt. Door hitte kan de kant waar het niet brandt vlam vatten (zelfs als de vlammen daar niet komen). Een deur van Daloc is zo ontworpen dat de gemiddelde temperatuurstijging van het deurblad aan de kant waar het niet brandt niet meer dan 140 graden is.

3. Hij houdt gevaarlijke brandgassen tegen

Het grootste gevaar bij branden zijn de giftige brandgassen. Koolmonoxide is het gas dat bij brand de meeste sterfgevallen veroorzaakt. Het is extra gevaarlijk omdat het reukloos is. Andere gevaarlijke gassen zijn waterstofcyanide en chloorwaterstof. Alle woningtoegangsdeuren van Daloc houden hete brandgassen tegen.

Lees in alle rust.

Hier vindt u alles wat u moet weten over Daloc-deuren.

BROCHURE DOWNLOADEN

Wilt u meer weten over onze deuren?

Vul dit formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op. U kunt ook telefonisch contact met ons opnemen via 071-87 003 87 of mailen naar info@daloc.nl.