sm md lg xl

Personoplysninger.

Dalocs håndtering af personoplysninger

Det er vigtigt for Daloc, at du føler dig sikker på, at vi behandler dine personoplysninger på en sikker og lovlig måde. På denne side beskriver vi bl.a., hvordan vi behandler dine personoplysninger.

Behandling af personoplysninger sker iht. gældende lovgivning. Det betyder bl.a., at vi beskytter dine personoplysninger med nødvendige tiltag, og at du altid har ret til at kontakte os for at få at vide, hvilke personoplysninger vi har gemt om dig. Du kan læse mere om dine rettigheder i disse retningslinjer. Du kan også besøge www.datatilsynet.dk, hvor du kan læse mere om dine rettigheder hvad angår behandling af dine personoplysninger.

Hvis du har spørgsmål om vores behandling af personoplysninger, er du naturligvis altid velkommen til at kontakte os. Du har også altid ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet, www.datatilsynet.dk eller en anden relevant tilsynsmyndighed i EU.

Sådan behandler Daloc dine personoplysninger

Disse retningslinjer beskriver Dalocs behandling af dine personoplysninger og gælder, når du benytter Dalocs ydelser eller på anden måde er i kontakt med os.

Hvem har ansvaret for dine personoplysninger?

Daloc AB eller et af koncernens selskaber er dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger og har ansvaret for, at en sådan behandling sker på lovlig vis.

Hvordan får Daloc dine personoplysninger?

Daloc indsamler personoplysninger om dig fx når du: registrerer dig for at downloade dwg- og BIM-filer på Dalocs hjemmeside, udfylder en interessetilkendegivelse for et af Dalocs produkttilbud, når du deltager i forskellige salgsaktiviteter, messer og events, når du kontakter vores kundeservice eller på anden måde angiver oplysninger, som skaber grundlag for kommende aftaler, eller for at vi kan overholde vores forpligtelser over for dig.

Hvilke oplysninger behandles?

Daloc behandler de personoplysninger, som gives til os. Det kan være navn, e-mailadresse, telefonnummer, postadresse, fødselsdato og/eller anden information, du har givet os, eller som i øvrigt er nødvendig for, at vi kan overholde vores forpligtelser over for dig.

Hvorfor behandler Daloc oplysninger om dig?

Daloc behandler dine personoplysninger med forskellige formål. Hovedsageligt for at overholde vores forpligtelser over for dig, for at yde en god service og give velfungerende, effektive og enkle ydelser.

Endvidere behandles dine personoplysninger ved garantiforpligtelser, ved kunde- og leverandørundersøgelser for at vi kan give dig mulighed for at påvirke vores sortiment og ydelser og for at sende markedsføringstilbud om Dalocs kommende produktlanceringer, nyheder og andre tilbud. Når en aftale indgås, kan Daloc anmode om en kreditoplysning for at bedømme din kreditværdighed.

Hvornår har Daloc AB ret til at behandle dine personoplysninger?

Daloc må kun behandle dine personoplysninger i den udstrækning, det er understøttet af den gældende persondataforordning, en såkaldt lovlig grund. Det betyder, at vores behandling kun er lovlig, hvis den er nødvendig for at opfylde en aftale med dig eller nødvendig for at opfylde en retslig forpligtelse. Behandlingen af data kan også ske på grundlag af interesseafvejning.

I visse tilfælde skal Daloc have dit samtykke for at behandle dine personoplysninger. Når du har afgivet dit samtykke i disse tilfælde, får du altid en klar og tydelig information om, hvad dit samtykke gælder.

Hvem har adgang til dine personoplysninger?

Dine personoplysninger anvendes af Daloc og Dalocs databehandler. Vi udleverer ikke personoplysninger til andre virksomheder, hvis det ikke er nødvendigt på grund af love, forordninger, myndighedsafgørelser eller for at beskytte vores rettigheder eller tredjeparts rettigheder.

Vi videregiver, sælger eller udveksler aldrig dine personoplysninger til markedsføringsformål med tredjepart uden for Daloc-koncernen. Oplysninger videregives udelukkende til tredjepart, hvis det kræves for at afslutte indgåelsen af en aftale, eller hvis dette kræves af love eller forordninger.

Hvordan beskyttes dine oplysninger?

Daloc værner om din integritet. Daloc arbejder derfor konstant med at gennemføre alle relevante tekniske og organisatoriske foranstaltninger, som i hvert enkelt tilfælde kræves for at beskytte dine personoplysninger, og i øvrigt sikre, at behandlingen sker iht. gældende lovgivning.

Hvor længe gemmes dine oplysninger?

Daloc gemmer dine oplysninger så længe, det er nødvendigt for de formål, de blev indsamlet til, eller hvis det kræves af anden lovgivning.

Hvilke rettigheder har du?

Du har ret til uden omkostninger at få information om, hvilke personoplysninger vi behandler om dig, såkaldt registerudtræk.

Hvis dine oplysninger er forkerte, ufuldstændige eller irrelevante, kan du kræve at få dem rettet. Du har også i visse tilfælde ret til at få dine personoplysninger slettet. Det gælder fx, hvis oplysningerne ikke længere er nødvendige til at opfylde de formål, hvortil de blev indsamlet, hvis et samtykke, som er nødvendigt for behandlingen, trækkes tilbage, og ingen anden retslig grund kan bringes i anvendelse, eller hvis behandlingen er ulovlig. Daloc må ikke slette visse personoplysninger, hvor der foreligger et lovfæstet krav til at, oplysningerne gemmes, som fx bogføringsregler, eller når der er andre legitime årsager til, at oplysningerne skal gemmes. Du kan når som helst gøre indsigelser mod direkte markedsføring og anden behandling, som har udgangspunkt i interesseafvejning. Du skal i så tilfælde specificere, hvilken behandling du gør indsigelser imod. Hvis vi mener, at en sådan behandling alligevel skal ske, skal vi dokumentere, at der er mere tungtvejende interesser.

Hvis du vil benytte dig af dine rettigheder, bedes du sende et brev til os på adressen til højre på siden. Brevet skal være underskrevet og indeholde en kopi af et gyldigt ID-dokument for at vi kan sikre, at vi udleverer oplysningerne til den rigtige person. Svaret bliver sendt til din folkeregisteradresse.

Kontakt

Anmodning om registerudtræk, information eller rettelse af fejlagtige oplysninger sendes til:

Daloc AB
Att: Dalocs Dataskyddssamordnare
Box 43
Se-545 21 Töreboda